W kraju istnieje duża liczba dróg ekspresowych oraz autostrad. Dzięki temu możliwe jest szybkie i sprawne przemieszczanie się między miejscowościami. Niestety, dochodzi do większej ilość wypadków i kolizji na drogach oraz wzrasta liczba ofiar. Co zrobić, gdy jesteśmy uczestnikami kolizji lub wypadku samochodowego? Jakie dane należy wziąć od innych osób, które  brały udział w zdarzeniu? Niezbędne dane są bardzo ważne! Ogromny stres, który towarzyszy takie wydarzeniu, często wyłącza racjonalne myślenie, co może skutkować wieloma przykrymi konsekwencjami.

Jak się zachować podczas wypadku na drodze?

Wypadek na drodze to sytuacja, która budzi wiele emocji, powoduje ogromne napięcie. Pierwszym krokiem, który należy podjąć w sytuacji znalezienia się w wypadku, jest opanowanie stresu. Będąc świadkiem, nie grożą nam żadne konsekwencje prawne pod warunkiem, że się zatrzymaliśmy i udzieliliśmy pierwszej pomocy, gdy była taka potrzeba. Niezatrzymanie się może zostać potraktowane jako próba ucieczki z miejsca zdarzenia. Bezzwłocznie trzeba podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. Następnie musimy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu należy:

  • wystawić trójkąt ostrzegawczy,
  • włączyć światła awaryjne,
  • zabezpieczyć w miarę możliwości mienia wszystkich uczestników zdarzenia.

Nie można zapomnieć o spisaniu numerów tablic rejestracyjnych. Wszystkie zebrane informacje są kluczowe w kwestii uzyskania odszkodowania za wypadek.

pomoc w odszkodowaniu gdańsk

Oświadczenie uczestników zdarzenia – jakie dane są potrzebne?

Nie w każdym wypadku istnieje obowiązek wezwania policji na miejsce zdarzenia. Wtedy trzeba spisać stosowne oświadczenie. W takim oświadczeniu powinny zostać zawarte:

  • data, godzina, miejsce zdarzenia,
  • dane uczestników,
  • dane pojazdów,
  • nr polisy OC, okres jej obowiązywania,
  • opis przebiegu zdarzenia,
  • opis uszkodzeń pojazdów,
  • podpisy.

Oświadczenie można spisać na kartce lub skorzystać z gotowego druku.