Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązkowe są dla każdego pracownika. Nie tylko dla tego, który zostaje przyjmowany na nowe stanowisko. Również i w przedsiębiorstwach wymagane jest przeprowadzanie badań okresowych. Badania okresowe przeprowadzane są w terminie zależnym od wykonywanego stanowiska pracy. Dowiedz się, jakie są popularne formy szkoleń BHP oraz co jaki czas każdy pracownik, pracujący na danym stanowisku musi powtarzać szkolenia BHP.

Formy szkolenia BHP Mogilno

Szkolenia BHP obowiązkowe są nie tylko dla pracowników. Wykonać je muszą również osoby, które odbywają staże, praktyki studenckie czy uczęszczają do danej szkoły. Obecnie naszym światem rządzi Internet i media. Coraz częściej jesteśmy zwolennikami szkoleń i kursów w formie online.

Szkolenia BHP przez Internet to coraz popularniejsza forma szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta forma szkoleń ma wiele zalet. Przede wszystkim szkolenia te można wykonywać w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia. Ta forma szkoleń jest wygodna nie tylko dla pracowników, ale również i dla pracodawców. Podczas takich szkoleń pracownicy skupiają się na zagadnieniach, które związane są z ich stanowiskiem. Do niezrozumiałych zagadnień, o każdej porze można powrócić. Po ukończeniu takiego kursu otrzymuje się taki sam certyfikat, co w przypadku kursów stacjonarnych.

Kursy BHP w formie stacjonarnej nadal mają swoich zwolenników. Tradycyjne szkolenia przeprowadzane są w formie dyskusji. Każdy uczestnik takiego szkolenia może zadawać pytania. Na szkoleniach stacjonarnych przeprowadzane są również praktyczne zajęcia z zakresy pierwszej pomocy. To właśnie podczas kursów uczymy się, jak przeprowadzać resuscytację albo jak zachować się w czasie zachłyśnięć czy krwotoków.

szkolenia bhp mogilno

Okresowość szkoleń BHP na danych stanowiskach

Na każdym stanowisku szkolenia BHP przeprowadzane są w różnych odległościach czasowych. Najrzadziej, bo raz na 6 lat szkolenia BHP przeprowadzane są dla pracowników biurowych. Co 5 lat przeprowadzane są szkolenia dla brygadzistów, technologów, pracowników służby BHP. Co 3 lata szkolenia te odbywają się dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, a co rok dla pracowników robotniczych, którzy wykonują niebezpieczne prace np. prace na wysokościach.