Popularne formy szkoleń BHP

Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązkowe są dla każdego pracownika. Nie tylko dla tego, który zostaje przyjmowany na nowe stanowisko. Również i w przedsiębiorstwach wymagane jest