Nowe drogi i autostrady – ułatwienie dla wielu kierowców

Coraz więcej powstaje nowych dróg i autostrad. Modernizowane są również te, które nie są dobrej jakości. Czy zastanawialiście się kto czuwa nad pracami drogowymi? Jaki zakres prac leży po stronie pracowników robót drogowych?

Polska gospodarka rozwija się coraz bardziej. Możemy zauważyć, że coraz więcej powstaje nowych dróg i autostrad. Drogi, które są w złym stanie są naprawiane. Z roku na rok można zauważyć lepszy stan dróg. Niestety nie wszystkie drogi da się zrobić w jednym czasie. Wykonanie takich dróg wiąże się z ogromem czasu oraz nakładami finansowymi. Aktualnie wiele funduszy przeznaczanych jest z Unii Europejskie. Dzięki temu drogi są modernizowane oraz powstaje wiele nowych połączeń.

Roboty ziemne Ostróda – zakres pracy

Roboty drogowe odpowiedzialne są za wykonanie prac związanych z naprawą lub budową dróg. Prace mogą polegać na budowie nowych dróg, remoncie i modernizacji  albo remoncie cząstkowym. Roboty ziemne odpowiedzialne są za wiele prac. Jednak przed rozpoczęciem prac ważne jest ustalenie, które elementy wykonywanych prac są szczególnie niebezpieczne  oraz opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy. Należy również sprawdzić, czy sprzęt, którym mamy zamiar wykonywać prace jest sprawny  i czy zgadzają się ze wszystkimi normami użytkowania takich sprzętów. Sprzęty oraz narzędzia należy zabezpieczyć przez skorzystaniem z tych rzeczy osób nieposiadających prawidłowych uprawnień.

pracownik obserwujacy jak wykonywane sa prace robienia drogi

Przed rozpoczęciem budowy – ważne sprawy organizacyjne

Przed wykonywaniem prac remontów lub budowy dróg musi zostać zaakceptowany projekt. Zazwyczaj jest to organizowane z wieloletni wyprzedzeniem. Wybór wykonawców remontu lub budowy dróg następuje drogą przetargu. Przedsiębiorstwa składają swoje oferty, a po czasie wybierana jest ta firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Przetarg może być jawny lub utajony. Zazwyczaj budowa dróg trwa nawet kilka lat. Dlatego ważne jest, aby projekt wykonywała firma znana i o silnej pozycji na rynku.

maszyny budowlane prezentacja koparki

Remont dróg nie jest tak czasochłonne jak jej budowa. Jednak coraz więcej na polskich drogach możemy zauważyć coraz większą ilość dróg ekspresowych. Jest to duże ułatwienie dla kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych. Nie muszą się oni przebijać przez wąskie drogi w małych miasteczkach lub przez centra dużych miast, gdzie często ruch jest opóźniony, przez wielkie korki.

admin